Беленус

Белен , (келтски: вероятно, Ярък), един от най-древните и най-почитани от езическите келтски божества; той беше свързан с скотовъдството. Голям огнен фестивал, наречен Beltane (или Beltine), се проведе на 1 май и вероятно първоначално беше свързан с неговия култ. На този ден добитъкът бил пречистен и защитен с огън, преди да бъде изнесен на откритите пасища за лятото. Въпреки асоциациите на името му с огън или слънце, Беленус не беше бог на слънцето; всъщност няма келтски доказателства за почитането на слънцето като такова, въпреки че често се използва в религиозни изображения.

Съществуват около 31 запазени посвещения на Белен, необичайно голям брой за религия, която се е специализирала в броя и разнообразието на своите божествени имена и епитети. Култът към Белен е практикуван в Северна Италия, Норик в източните Алпи, Южна Галия и вероятно Великобритания.