Привикване

Привикване, отслабването на поведенческата реакция на животно към стимул, в резултат на липса на подсилване по време на непрекъснато излагане на стимула. Обикновено се счита за форма на обучение, включваща елиминиране на поведения, които не са необходими на животното. Привикването може да бъде отделено от повечето други форми на намален отговор (без да се включват промени, причинени от зреене или сезонни цикли) въз основа на постоянство; обитаваното животно не възобновява по-ранната си реакция към стимула след период на нестимулация или, ако нормалната реакция се възобнови, отслабва при повторно излагане на стимула по-бързо от преди. В последния случай повтарящите се прекъсвания и възобновявания на стимула са последвани от все по-бързо намаляване на реакцията и в крайна сметка стимулът не предизвиква отговор. Жизнено важни отговори (напр. бягство от хищник) не може да бъде наистина привично, въпреки че може да настъпи временно отслабване на реакцията.

Kanzi's Primal Language (2005) описва усилията на изследователите да преподават език на шимпанзе на пигмей на име Канзи. Прочетете повече по тази тема Обучение на животни: Просто неасоциативно обучение ... огледални образи един на друг: привикване и сенсибилизация.