Звярът в джунглата

Звярът в джунглата , разказ на Хенри Джеймс, който за първи път се появява в The Better Sort (1903). Въпреки бавното си темпо, неправдоподобния диалог и прекалено богато украсения стил, това е напрегната история на отчаянието, с мощни образи на огън, лед и лов.

„Звярът в джунглата“ се отнася до Джон Марчер, невротичен егоист, обсебен от дебнещото усещане, че с него трябва да се случи нещо невероятно. Тази предстояща съдба има хищническо качество, като „приклекнал звяр в джунглата“. Погълнат от очакване и страх, Марчер не е в състояние да отвърне на любовта на своя многострадален спътник, Мей Бартрам. Тя идва да види съдбата му, но не може да го накара да я разбере, преди тя да умре. Докато посещава гроба й една година по-късно, Марчър изведнъж разбира, че ужасната му съдба е именно неспособността му да разбере любовта й към него.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.