Ретрофлекс

Ретрофлекс , във фонетика, съгласен звук, произведен с върха на езика, свит назад към твърдото небце. На руски звуците sh, zh (като английския s звук в „удоволствие“) и shch са ретрофлекс; има и много ретрофлекс съгласни в езиците на Индия.