М

М , тринадесета буква от азбуката. Съответства на семитския mem и на гръцкия mu (Μ). Семитската форма може да произлиза от по-ранен знак, представляващ водни вълни. Ранните гръцки форми от Тера, Атика и Коринт наподобяват ранния северносемитски превод. Лидийската азбука също има подобна форма. Тези форми се различават само в посоката на писане. Етруската форма е подобна, но има допълнителен удар. Тъй като тази форма е рядка в етруски, латинската форма може да е била взаимствана директно от халцидския.

м

Любопитни форми се срещат в различните италиански азбуки, включително умбрийски, оскански и фалискански. Закръглената форма се появява в унциалното писане на 5 или 6 век. Курсивните ръце от 6-ти век показват различна заоблена форма, която се основава на Каролинг. Съвременната мискула не се различава съществено от великолепната буква.

Звукът, представен от буквата, е отначало лабиалният нос. От всички звуци най-малко могат да се променят носите, факт, който се отразява в последователната история на писмото.

Тази статия е последно преработена и актуализирана от Майкъл Рей, редактор.