Ахелозен

Achelous , гръцки Akheloios , променящ формата си гръцки бог на реката, който е олицетворение на Achelous River, една от най-дългите реки в Гърция. Ахелоус, който бил почитан като бог на сладката вода, бил главен сред своите 3000 братя и се смятало, че всички извори, реки и океани произхождат от него. Баща му е Океан, а или Тетида (според Хезиод), или Гея (според Алкей) е майка му. Известно се биеше с Херакъл (Херкулес) за ръката на Дейанейра и беше победен, събитие, често изобразявано върху гръцката керамика. Смятало се, че той е създал сирените с една от музите.

Катлийн Кайпер