Джаханам

Джаханам , ислямическият ад, описан донякъде двусмислено в Корана и от Мухаммад. В една версия адът изглежда фантастично чудовище, което Бог може да призове на воля; в друго описание това е кратер от концентрични кръгове от долната страна на света, който всички души трябва да преминат, за да влязат в рая по мост, тесен като ръб на бръснач. (Мюсюлманският богослов и философ ал-Газали разглежда моста в метафорично изражение като прав път към Бог, по който се очаква да премине всеки мюсюлманин.) Наказанието в ада се степенува и варира според престъпленията, а грешниците се освобождават само когато Бог пожелае.

Мюсюлманските богослови са се опитали да изяснят проблемите, присъщи на описанието на ада в Корана. Например Авицена (Ибн Сина) говори за ада като състояние, в което душите запазват чувствени похоти, но страдат, защото нямат тела, с които да изпълнят желанията си.