Казарма

Казарма , военно жилище, обикновено се говори или пише за него в множествено число. Въпреки че в по-ранни времена от време на време постоянните сгради са били използвани за настаняване на войски, обичайът да се набиват в частни къщи, ханове и други съществуващи съоръжения се е утвърдил през 18-ти век, когато подобно „квартиране на войските“ се споменава като злоупотреба в Декларация за независимост на САЩ. Също така се смяташе за лошо за морала на войниците и започна движение за изграждане на постоянни казарми навсякъде, където редовно бяха разположени войски. През 19 век подобни сгради, предимно от тухли, се появяват в цяла Европа.

Форт Тикондерога

Временни казарми от платно или дърво понякога са били изграждани в голям брой, например в САЩ по време на Гражданската война в САЩ и Втората световна война. Съвременните казарми обикновено включват водопроводни съоръжения, а понякога и места за отдих и кухня.

Казарма Джеферсън Тази статия е последно преработена и актуализирана от Майкъл Рей, редактор.