Локсодром

Loxodrome , наричан още Rhumb Line , или Сферична спирала , крива, изрязваща меридианите на сфера под постоянен ъгъл. По този начин може да се разглежда като път на кораб, плаващ винаги наклонен към меридиана и насочен винаги към една и съща точка на компаса. Педро Нунес, който за пръв път е замислил кривата (1550 г.), погрешно е вярвал, че това е най-краткият път, свързващ две точки на сфера ( виж трасето с голям кръг). Всеки кораб, следващ такъв курс, поради сближаването на меридианите на полюсите ще обикаля Земята по спирала, която се приближава до един от полюсите като ограничение. При проекция на Меркатор такава линия (ромбова линия) би била права. Rhumb линии се използват за опростяване на малките мащабни графики.