Командос

Командос , военна част - приблизително еквивалентна на пехотен батальон - състояща се от мъже, специално обучени да прилагат подобни на партизански удари тактики, вариращи от ръкопашен бой до набези. Член на такава единица се нарича още командос. По принцип терминът се отнася и до нередовни или партизански тактики, изпълнявани от малки редовни части. Командосът произхожда от бурите в Южна Африка, където е административно-тактическото звено, „командвано” от закона.