Сто

Сто, единица на английското местно управление и данъчно облагане, междинно между село и шире, оцеляло през 19 век. Първоначално терминът вероятно се отнася до група от 100 кожи (единици земя, необходими за издръжка на едно селско семейство). В районите на датското заселване тези единици обикновено се наричат ​​wapentakes, а в крайните северни графства на Англия - отделения. Терминът сто за пръв път се появява в законите на крал Едмънд I (939–946), но анонимна Наредба на стоте (издадена преди 975 г.) показва, че стотата вече е отдавна установена институция. Стоте имаха съд, в който частните спорове и наказателните дела се уреждаха от обичайното право. Съдът се събираше веднъж месечно, обикновено на открито, в час и място, известни на всички. Първоначално всички жители от стоте се очаква да присъстват,но постепенно съдебният иск (присъствие) се ограничава до наемателите на конкретна земя. Ухажорите обикновено действаха като съдии, но шерифът беше съдия при двете годишни посещения (неговото „турне“), които той правеше на всеки сто съда. Все повече стотици съдилища попадаха в ръцете на частни господари. В средновековието стоте са били колективно отговорни за различни престъпления, извършени в нейните граници, ако нарушителят не е бил произведен. Тези отговорности бяха погасени със закон през 19 век и всякакви причини за поддържане или запомняне на стоте граници изчезнаха.сто съда попаднаха в ръцете на частни господари. В средновековието стоте са били колективно отговорни за различни престъпления, извършени в нейните граници, ако нарушителят не е бил произведен. Тези отговорности бяха погасени със закон през 19 век и всякакви причини за поддържане или запомняне на стоте граници изчезнаха.сто съда попаднаха в ръцете на частни господари. В средновековието стоте са били колективно отговорни за различни престъпления, извършени в нейните граници, ако нарушителят не е бил произведен. Тези отговорности бяха погасени със закон през 19 век и всякакви причини за поддържане или запомняне на стоте граници изчезнаха.

Отпред на влак от куршуми в гарата в Цюрих, Швейцария.  Високоскоростен влак.  Hompepage блог 2009, география и пътувания, наука и технологии пътнически влакове транспорт железопътна линия Тест Посещение в Европа Коя от тези водни басейни не се намира до Финландия?