Литератори

Литератори , учени в Китай и Япония, чиято поезия, калиграфия и картини трябваше да разкрият основно тяхното самоусъвършенстване и да изразят личните си чувства, вместо да демонстрират професионални умения. Концепцията за литератори-художници е формулирана за първи път в Китай през династията Bei (Северна) Song, но е трайно кодифицирана в династията Ming от Dong Qichang. През 18 и 19 век литературната живопис става популярна сред японците, които преувеличават елементи от китайската композиция и четка. Вижте също Айк Тайга.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Кенет Плетчър, старши редактор.