Пясъчникът

„Пясъчникът“ , едноактна пиеса на Едуард Олби, публикувана през 1959 г. (заедно със „Смъртта на Беси Смит“ ) и продуцирана през 1960 г. Това е траншарна сатира за фалшивите ценности и липсата на любов и съпричастност в американското семейство. За разширената си едноактна пиеса „Американската мечта“ (1961) Алби използва героите, които създава за „Пясъчника“ - Мама, Татко и Баба, както и някои от драматичните материали на пиесата.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.