Цибориум

Ciborium , множествено число Ciboria , или Ciboriums , в религиозно изкуство, всеки съд, предназначен да държи осветен евхаристиен хляб на християнската църква. Цибориумът обикновено е оформен като заоблена чаша или чаша, имаща куполообразно покритие. Формата му първоначално се е развила от тази на pyx, съдът, съдържащ осветен хляб, използван в службата на Светото Причастие. Средновековните цибории са били малки и често са имали шпилевидни капаци над цилиндрична купа. След Реформацията циборията става по-голяма и постепенно придобива сегашната си заоблена форма. Цибориумът не е осветен съд и се нуждае само от благословия, преди да бъде използван за първи път. Съдът може да бъде направен от сребро или злато, но вътрешността на чашата трябва да е облицована със злато.