Откритие

Откритие, по закон, досъдебни процедури, предвиждащи обмен на информация между страните, участващи в производството. Откриването може да бъде направено чрез въпроси, които се състоят от писмени въпроси, изпратени от едната страна до другата в опит да се осигурят важни факти; тя може да бъде направена и чрез депозити, при което свидетелят се заклева и в присъствието на адвокати от двете страни се подлага на въпроси. Писменият протокол от производството също се нарича депозит и може да бъде представен по-късно, ако делото попадне в процес. Други форми на откриване включват търсенето на производство и инспекция (чрез които от противната страна може да се изиска да представи съответни документи или други доказателства) и искания за медицински преглед (за случаите, в които психичното или физическото състояние на дадена страна е под въпрос).Широкото откриване е разрешено в рамките на гражданското производство на САЩ, но е много по-ограничено в други страни с общоправни системи и в гражданскоправни системи.

Юстиниан IПрочетете повече по тази тема процесуално право: Процедури по откриване Процесът или основното заседание разглежда и разрешава оспорваните факти. Правните системи обаче се различават съществено по отношение на това дали и как ...