Всичко

Ṭallit , също се изписва ṭalit, талис или талит, множествено число ṭallithim, ṭalithim, талитит или талисим , молитвен шал, носен от мъже евреи по време на ежедневната сутрешна служба ( shaḥarit ); той се носи и от водача на службата по време на следобедната служба ( minḥa ). На Йом Кипур мъжете го носят за всичките пет услуги, а на Тиша бе-Ав само по време на следобедната служба.

Юдаизмът: шофар и талит

Правоъгълна форма, вълненият (или понякога копринен) шал има черни или сини ивици с ресни ( tzitzit ), прикрепени към четирите ъгъла, както предписва Библията (Числа 15:38). Две ресни падат отпред, две отзад. Често се добавя бродирана яка, изписана с благословията, която трябва да се рецитира, когато се облече itallit . Благочестив евреин често е погребан в своя Алит след премахването на една от ресните.

Еврейска религиозна рокля Тази статия е последно преработена и актуализирана от Алисън Елдридж, дигитален диспечер на съдържанието.