Заминдар

Zamindar , в Индия, притежател или обитател ( dār ) земя ( zamīn ). Основните думи са персийски и полученото име се използва широко навсякъде, където персийското влияние се разпространява от Моголите или други индийски мюсюлмански династии. Значенията, прикрепени към него, бяха различни. В Бенгал думата означаваше наследствен бирник, който можеше да задържи 10 процента от събраните приходи. В края на 18-ти век британското правителство прави тези заминдари собственици на земя, като по този начин създава поземлена аристокрация в Бенгал и Бихар, която продължава до независимостта на Индия (1947). В части от Северна Индия (напр. Утар Прадеш) заминар означава голям земевладелец с пълни права на собственост. По-общо в Северна Индия, zamindarобозначава обработващия почвата или съсобствениците, държащи общи селски земи като сънаследници. В териториите на Марата името обикновено се прилага за всички местни наследствени служители по приходите.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Марен Голдбърг, помощник редактор.