Аз-ти

Аз-Ти , теологична доктрина за пълната, пряка, взаимна връзка между съществата, както е замислена от Мартин Бубер и някои други философи от 20-ти век. Основната и най-чиста форма на тази връзка е тази между човека и Бог (Вечният Ти), която е модел за и прави възможни отношенията Аз-Ти между хората. Връзката между човека и Бог обаче винаги е Аз-Ти, докато връзката между човека и човека много често е Аз-То, при която другото същество се третира като обект на мисъл или действие. Според Бубер, отношението на човека към други същества понякога може да се приближи или дори да влезе в царството Аз-Ти. Книгата на Бубер Ich und Du (1923; I and Thou ) е класическата работа по темата.

Мартин Бубер.Прочетете повече по тази тема Мартин Бубер: От мистицизма до диалога. ... великият Ти, дава възможност на човешкия Аз – Ти отношения между човека и другите същества. Тяхната мярка за взаимност е свързана с нивата на битието: ...