Дамапада

Dhammapada , (Пали: „Думи на доктрината“ или „Пътят на истината“) вероятно най-известната книга в палисткия будистки канон. Това е антология на основните будистки учения (предимно етични учения) в прост афористичен стил. Като втори текст в Khuddaka Nikaya („Кратка колекция“) на Sutta Pitaka („Кошница на дискурса“), Dhammapada съдържа 423 строфи, подредени в 26 глави. Той се появява и в малко по-различни версии на пракрит, санскрит и китайски, а има преводи и на други езици. Повече от половината стихове са извадени от други канонични текстове и включват много от най-известните будистки поговорки; други идват от хранилището на безсмислените поговорки, извлечени от голяма част от индийската литература.