Khoja

Khoja , персийски Khvājeh , каста на индийските мюсюлмани, превърнати от индуизма в ислям през 14 век от персийския pīr (религиозен водач или учител) Sa )r-al-Dīn и приети като членове на сектата Nizārī Ismāʿīliyyah на Shīʿites. Принудени да симулират или хиндуизъм, сунитски ислям, или Итна Ашария, за да се предпазят от преследване, някои ходжи с времето станаха последователи на тези религии.

Терминът Khoja не е религиозно наименование, а чисто кастово разграничение, което е пренесено от индуския произход на групата. По този начин съществуват сунитски ходжи и шиджитски ходжи. Други Nizārī Ismāʿīlī споделят същите вярвания, практики и дори език с Khojas. Въпреки това, човек не може да влезе в кастата, освен по рождение.

Ходжа живеят предимно в Индия и Източна Африка. Всяка провинция с голям брой от тях има съвет Ismāʿīlī, решенията на който са признати за законни от държавата. Както Nizārī Ismāʿīlīs, Khojas са последователи на Aga Khan.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Кенет Плетчър, старши редактор.