LBK култура

LBK култура , бивша Дунавска култура , неолитна култура, която се е разширила в големи области на Европа на север и на запад от река Дунав (от Словакия до Холандия) около 5-то хилядолетие пр.н.е. Фермерите вероятно са практикували форма на променящо се култивиране върху льосовата почва. Отглеждат се пшеница и ечемик от емер и се отглеждат домашни животни, обикновено говеда. Името LBK произлиза от съкращение от немския Linienbandkeramik или Linearbandkeramik, препратка към характерната керамика на културата, която е била орнаментирана с двойки успоредни линии, подредени в спираловидни или меандрични шарки. Най-често срещаният каменен инструмент е полиран каменен адзе. Хората заели големи правоъгълни къщи, групирани в средни селски общности или като малки, разпръснати клъстери.