Свободен човек

Фрийдман , бивш роб, освободен. В древна Атина бивши роби не са носили клеймо, а някои са се издигали до позиции на политическа или икономическа власт. През по-късния елинистичен период обаче някои гръцки общности приеха закони, предоставящи отделни разпоредби и ограничения за бивши роби. За гърците гражданството е наследствена привилегия и по този начин е забранено на освободените, но според римското законодателство манумираният роб може да стане гражданин, ако се спазва подходящата правна форма, въпреки че той не се ползва с пълни граждански права. По времето на Каролинг потомците на освободените могат да претендират за правата на свободнородените само след като са изминали три поколения.

освободители

По-късно, особено в условията на чернокожите от Северна Америка от колониалните времена напред, расовите различия между роби и собственици засилват тенденцията да прикрепят клеймото на робството към освободените и свободното потомство на роби. Вижте Реконструкция; Бюро за свободни хора; черен код; Съюзни лиги; линч.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Ейми Тиканен, мениджър корекции.