Застъпник

Адвокат , по закон, лице, което е професионално квалифицирано да се позовава на каузата на друг в съда. Като технически термин адвокатът се използва главно в онези правни системи, които произлизат от римското право. В Шотландия тази дума се отнася по-специално за член на адвокатския факултет на Шотландия. Във Франция авокатите преди бяха организирана група от пледиращи, докато подготовката на делата се извършваше от avoués; днес това разграничение съществува само пред апелативните съдилища. В Германия, докато разграничението между съветник и пледиент не е премахнато през 1879 г., Advokatбеше съветник, а не пледиращ. Терминът традиционно се прилага за пледиращи в съдилищата на каноничното право и по този начин в Англия тези, които практикуват пред съдилищата на гражданското и каноничното право, се наричат ​​адвокати. В Съединените щати терминът адвокат няма особено значение, тъй като се използва взаимозаменяемо с термини като адвокат, адвокат или адвокат. Вижте също адвокат; адвокат; адвокат.