Аксесоар

Аксесоар , в наказателното право, лице, което става еднакво виновно за престъплението на друг, като съзнателно и доброволно помага на престъпника преди или след престъплението. Аксесоарът е един вид съучастник, а другият е съучастник, който помага на престъпника по време на самото деяние. Общото право някога е третирало някого, който е помагал на престъпника след извършването на престъплението, като помощник след факта, но американското законодателство вече не третира помощника като съучастник в престъплението, а по-скоро го третира като виновен за отделно престъпление, като препятствие на справедливостта. Законът на САЩ също до голяма степен отмени разграничението между основните нарушители, принадлежностите преди факта и подбуждащите.