Книга за войните на Яхве

Книга за войните на Яхве , изгубен документ, посочен и цитиран в Стария завет (Числа 21: 14 и сл.). Книгата вероятно е колекция от ранни израелски военни песни, включително химни на победата, проклятия, подигравателни песни и други литературни жанрове, разказващи победите на Яхве, Израилевия Бог, над неговите врагове; това показва, че библейските книги разчитат както на писмената, така и на устната традиция. Подобно на Книгата на Яшар , Книгата на войните на Яхве не е идентична с нея, според повечето учени.