Правила за движение по море

Правила за движение по море , международно съгласувани правила за движение на океанските води. Те бяха преразгледани наскоро в съответствие с препоръките на Международната конференция за безопасност на човешкия живот в морето през 1965 г. Те са допълнени от национални разпоредби за вътрешните води. Най-важните правила определят цвета и подредбата на светлините; размер, форма, цвят и подредба на дневните марки; характер, продължителност и честота на звуковите сигнали; и вид на избягване на действия за приближаващи се плавателни съдове, заедно с определяне на отговорността за предприемане на действия. Правилата варират за моторни и ветроходни плавателни съдове, а някои изключения се правят за малки плавателни съдове, морски плавателни съдове и плавателни съдове със специална конструкция.