Motu proprio

Motu proprio , (латински: „по собствена инициатива“), в римокатолическата църква, папски документ, лично подписан от папата, за да покаже неговия специален интерес към темата, по-малко формален от конституциите и без папски печат. Съдържанието му може да бъде инструктиращо ( напр. Относно използването на жалбоподател), административно ( напр. По отношение на църковен закон или създаването на комисия) или просто да предостави специална услуга. Думите motu proprio винаги въвеждат документа.