Лойдс Регистър на корабоплаването

Лойдс Регистър на корабоплаването , първото и най-голямото общество за класификация на кораби в света, започна през 1760 г. като регистър за кораби, които вероятно ще бъдат застраховани от застрахователите на морските застрахователи, събрани в кафенето на Лойд в Лондон. Той се занимава с установяването на стандарти за строителство и поддръжка на търговските кораби и предоставянето на техническа услуга, която да помага на собствениците при поддържането на такива стандарти. Неговата Регистърна книга, започната през 1764 г., се издава ежегодно и в нея се изброяват всички търговски кораби с бруто 100 или повече тона. Обществото също така публикува яхтени регистри и статистически обобщения за корабостроенето, флотите и морските жертви.

Дворецът на мира (Vredespaleis) в Хага, Холандия.  Международният съд (съдебен орган на ООН), Хагската академия за международно право, Библиотека на Двореца на мира, Андрю Карнеги помагат да се плати заВикторина Световни организации: Факт или измислица? Световната здравна организация е специализиран клон на правителството на САЩ.