Ном

Ном , административно деление на древен Египет. Системата за разделяне на страната на номи определено е била в сила по времето на Старото царство ( около 2575 - около 2130 г. пр . Н. Е. ) И е продължила с модификации до завоеванието на мюсюлманите (около 640 г.). По късно е имало 42 нома, или провинции, 22 в Горния и 20 в Долен Египет. По времето на Птолемей, в Среден Египет се е образувала хептаномида от седем нома . Долината на Нил на юг от Омбос понякога се смяташе за една с провинция Нубия, въпреки че в Старото царство Елефантин се смяташе за „вратата на юга“.

Всеки ном по време на Старото и Средното царство се администрира от номарх или областен управител, който събира данъци, раздава правосъдие и поддържа армия.