Кодекс на святост

Кодекс за святост , сборник от светски, ритуалистични, морални и фестивални разпоредби в Старозаветната книга на Левит, глави 17–26. Кодексът подчертава, че израелският народ е отделен от останалия свят, защото Яхве (Бог) ги е избрал. Те трябва да демонстрират своя уникален избор, като се разграничат от скверната светска природа и като запазят своята ритуална и морална чистота.

Библията на Гутенберг Прочетете повече за тази тема библейска литература: Следващият кодекс за святост (глави 17–26) идва онова, което е било определено като „Кодекс за святост“ или „Закон за святостта“, което учените смятат за отделен, отличителен ...

Кодексът за святост включва разпоредби за жертвоприношения на животни, хранене, чистота, свещеническо поведение, реч и сексуални разпоредби. Включени са също списък на дните, които трябва да бъдат свещени, и закони, отнасящи се до съботната (юбилейна) година, в която израелските роби трябва да бъдат освободени и лихвите да бъдат забранени.