Нерей

Нерей , в гръцката религия, морски бог, наричан от Омир „Старецът на морето“, известен със своята мъдрост, дарба на пророчество и способност да промени формата си. Той беше син на Понт, олицетворение на морето, и Гея, богинята на Земята. Нереидите (водни нимфи) са негови дъщери от Океанидската Дорис и той живее с тях в морските дълбини, особено в Егейско море. Афродита, богинята на любовта, била негова ученичка. Гръцкият герой Херакъл, в стремежа си към златните ябълки на Хесперидите, получава указания от Нерей, като се бори с него в многобройните му форми. Нерей често се появява на вазови картини като достоен зрител.

Нерей се бори с Херакъл, детайл от гръцки буркан с вода, намерен във Вулчи, ок.  490 пр.н.е.  в Британския музеймитология.  Гръцки.  Икар и Дедал Тест Богове, богини и гръцка митология Колко богове са живели на планината Олимп?