Приспадане

Приспадане , по логика, строго доказателство или извеждане на едно твърдение (заключението) от едно или повече твърдения (предпоставките) - т.е. верига от твърдения, всяко от които е или предпоставка, или следствие от възникващо твърдение по-рано в доказателството. Това използване е обобщение на онова, което гръцкият философ Аристотел нарича силогизъм, но силогизмът сега се признава само като частен случай на дедукция. Също така традиционният възглед, че приспадането протича „от общото към конкретното“ или „от универсалното към конкретното“, е изоставен като неправилен от повечето логици. Някои експерти считат всички валидни умозаключения като дедуктивни по форма и поради тази и други причини отхвърлят предполагаемия контраст между дедукция и индукция. Вижте същоаксиоматичен метод; формална система; умозаключение.

Аристотел, гръцки философ, от Йоос Гент (Юстус ван Гент) и Педро Берругете;  в Лувъра, Париж.BF Skinner Прочетете повече за тази тема Мисъл: Дедукция Дедуктивното разсъждение или дедукция включва анализ на валидни форми на аргументи и извеждане на заключенията, подразбиращи се в техните помещения .... Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.