Земство

Земство , орган на селското самоуправление в Руската империя и Украйна; създадена през 1864 г. за предоставяне на социални и икономически услуги, тя се превърна в значително либерално влияние в рамките на имперска Русия. Земствата съществували на две нива - уезд (кантон) и провинция; на Уезд асамблеи, съставени от делегати, представляващи индивида поземлените собственици и комуни селянин село, избрани провинциалните събрания. Всяко събрание назначава изпълнителен съвет и наема професионални експерти, които да изпълняват функциите му.

Като цяло доминирани от дворянството, земствата страдат след 1890 г. от законодателство, ограничаващо техните правомощия, от недостатъчни приходи и от административен контрол на враждебна бюрокрация. Независимо от това те разшириха мрежата от начални училища, построиха пътища, осигуриха здравни грижи и инструктираха селяните в земеделските техники. От края на 1890-те нататък те също агитират за конституционна реформа и чрез съюз, организиран от земствата и техните професионални служители, стимулират революционна дейност през 1904–05 и 1917 г. Реорганизирани на демократична основа през 1917 г., земствата са премахнати след болшевишките партия дойде на власт по-късно същата година.

Терминът земство се отнася и до институция от 16 век за събиране на данъци.