Офит

Офит , (от гръцки ophis,„Змия“), член на някоя от няколко гностически секти, процъфтявали в Римската империя през II в. И няколко века след това. Разнообразие от гностични секти, като наасените и каинитите, са включени под наименованието оффити. Убежденията на тези секти се различавали по различни начини, но централно за всички тях била дуалистичната теология, която противопоставяла чисто духовно Върховно същество, което е едновременно началото на космическия процес и най-висшето добро, на хаотичен и зъл материален свят. За офитите дилемата на човека произтича от това, че той е смесица от тези противоречиви духовни и материални елементи. Само гнозисът, езотеричното познание за доброто и злото, може да изкупи човека от връзките на материята и да го осъзнае за непознатия Бог, който е истинският източник на цялото същество.

Офитите разглеждали Йехова от Стария Завет като просто демиург или подчинено божество, създало материалния свят. Те придават специално значение на змията в библейската книга Битие, защото той е дал възможност на хората да получат най-важните знания за доброто и злото, които Йехова им е скрил. Съответно змията била истински освободител на човечеството, тъй като за първи път научила хората да се бунтуват срещу Йехова и да търсят знания за истинския, непознат Бог. Офитите по-нататък разглеждали Христос като чисто духовно същество, което чрез единството си с човека Исус преподавал спасителния гнозис.