Jōdo

Джодо , (японски: Път към чистата земя), предана секта на японския будизъм, подчертаваща вярата в Буда Амида и небесната награда. Вижте Будизма на чиста земя.