Означава тест

Означава тест , изискване кандидатите за обществена помощ да се подложат на проучване на техните нужди и ресурси. Проверката на средствата възниква като метод за ограничаване на изплащането на публична помощ на наистина нуждаещите се, за да се намалят разходите за такива програми за данъкоплатците. Поради тенденцията си да се натрапва, обаче, той често възпира нуждаещите се лица да кандидатстват за помощ.

В някои от по-старите форми на теста кандидатите трябваше да изчерпят всички или по-голямата част от спестяванията си, а роднините, които властите смятаха за възможни източници на подкрепа, също трябваше да представят тестове за средства. Практиките в повечето страни за задържане на тестове за средства са променени в усилията за премахване на тези характеристики.

Критиците за проверка на състоянието посочиха, че администрирането им е много скъпо, особено предвид факта, че икономическите условия на кандидатите се променят и че намаляват броя на квалифицираните администратори, достъпни за реални програми за социални услуги. Една алтернатива е програма за социално осигуряване, основана на правото, а не на нуждата. Други алтернативи включват скали на фиксирани обезщетения, прилагани според нивата на доходите на кандидатите.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Jeannette L. Nolen, помощник редактор.