Главният строител

„Майсторът строител“ , драма в три акта от норвежкия драматург Хенрик Ибсен, първоначално публикувана като Бигместър Солнесс през 1892 г. и изпълнена за първи път през 1893 г. Пиесата съпоставя нуждите на художника с тези на обществото и изследва границите на художественото творчество. В изобразяването на застаряващия архитект Халвард Солнесс има автобиографичен елемент, който изпитва натиск от по-младо, по-идеалистично и амбициозно поколение архитекти и се страхува от намаляването на собственото си творчество.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.