Дари език

Дарийски език , член на иранския клон на индоиранското семейство езици и, заедно с пущу, един от двата официални езика на Афганистан. Дари е афганистанският диалект на фарси (персийски). Написана е в модифицирана арабска азбука и има много арабски и персийски заемки. Синтаксисът на Дари не се различава значително от фарси, но ударението е по-слабо изразено в Дари, отколкото във фарси. За да маркира приписването, Дари използва суфикса -ra . Гласната система на Дари се различава от тази на фарси, а Дари има и допълнителни съгласни.

Френски и английски стоп и никакви знаци за паркиранеВикторина Официални езици: Факт или измислица? Испанският и английският са официални езици на Пуерто Рико.

Около половината от населението на Афганистан говори дари. Това е основният език на народите Tadzhik, Hạzāra и Chahar Aimak. Дари, а не пущу, служи като средство за комуникация между говорещите различни езици в Афганистан.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Ноа Теш, помощник редактор.