Тирсис

Тирсис , елегично стихотворение от Матю Арнолд, публикувано за първи път в списание Macmillan's Magazine през 1866 г. Включено е в Новите стихове на Арнолд през 1867 г. Счита се за едно от най-добрите стихотворения на Арнолд.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет;  портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Прозата и поезията са едно и също нещо.

В Thyrsis Арнолд усвоява сложна 10-редовна форма на строфа. Поемата с 24 строфи възхвалява неговия приятел, поетът Артър Хю Клъф, който е починал през 1861 г. Арнолд представя Клъф като Тирсис, традиционно гръцко име за овчар-поет. В богати пасторални образи Арнолд си припомня оксфордската провинция, изследвана като студенти през 40-те години на ХХ век, и разглежда съдбата на техните младежки идеали, след като напускат университета.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.