Химн на интелектуалната красота

Химн на интелектуалната красота , стихотворение в седем строфи от Пърси Биш Шели, написано през лятото на 1816 г. Стихотворението, философско размишление, съдържа препратки към детството на Шели, когато той за първи път разпознава нематериалния дух на красота жив в света. С интелектуална красота Шели се позовава на мистериозно, нематериално съзнание, което не е достъпно чрез сетивата, но е способно да увеличи силата на природния свят. В първите четири строфи Шели описва „ужасната сянка на някаква невидима Сила“, която преминава по лицето на земята, на която хората дават името „Бог и духове и Небе“. В последните три строфи Шели разказва за момчешката си отдаденост на този дух и се посвещава отново на интелектуалната красота в настоящето.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет;  портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Повечето древни литературни произведения са поетични. Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.