Седемте архитектурни лампи

„Седемте лампи на архитектурата“ , есе на тема книга за архитектурата от Джон Ръскин, публикувано през 1849 г. Според Ръскин водещите принципи на архитектурата са „лампите“ на Жертва, Истина, Сила, Красота, Живот, Памет и Покорство. Ръскин възприема готиката като най-благородния стил на архитектурата, но отбелязва, че с течение на времето средновековната архитектура е загубила силата да устои на иновациите. За Ръскин тази загуба на жизненост е резултат от духовния упадък на християнството по време на материалистичния Ренесанс. Есето дава обща рамка и морален вкус на изследванията на поколение медиевисти.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.