Съд Leet

Court leet , множествено число Courts Leet или Court Leets , английски наказателен съд за наказание на малки престъпления. Използването на думата leet, обозначаваща териториална и юрисдикционна област, се разпространява в цяла Англия през 14-ти век, а терминът leet означава съд, в който частен лорд приема, за своя собствена печалба, юрисдикция, която преди това е била упражнявано от шерифа.

Съдът се събира два пъти годишно под председателството на управителя на лорда, който в края на 13 век почти винаги е бил професионален адвокат и е действал като съдия. Двете основни функции на съда бяха да следи за откровеността (залогът за отговорност, направен от всеки свободен човек) и да получава известия за обвинения в престъпления, извършени от съдебните заседатели, съставени в Assize of Clarendon през 1166 г. Тъй като сериозните дела все повече запазени за пътуващи съдии, правото на съдене на малките местни съдилища стана ограничено само до дребни провинения. Юристът от 17-ти век сър Едуард Коук смята, че съдът не може да затвори, а може само да глоби или да приложи други имуществени санкции и с течение на времето способността му да изпълнява своите решения става все по-слаба.След 16-ти век задълженията на придворните лети все повече се прехвърлят към мировия справедливост.