Система Borstal

Система Borstal , английска поправителна система, предназначена за младежи между 16 и 21 години, кръстена на стар затворник в Борстал, Кент. Системата е въведена през 1902 г., но е получила основната си форма от сър Александър Патерсън, който става комисар по затвора през 1922 г. Всяка институция се състои от къщи, съдържащи, в идеалния случай, не повече от 50 млади нарушители, с домакиня или домакиня и домашен персонал. Обучението е взискателно, базирано на упорита и интересна работа през целия ден. Има курсове за професионално обучение с шест часа седмично вечерно обучение в Borstal или в местните технически колежи.

Периодът на обучение, управляван от напредъка на затворника чрез система за оценка, е средно около 15 месеца. При освобождаване затворникът попада под надзора на Централната асоциация за долекуване и при необходимост може да бъде извикан за допълнително обучение. „ Борстал момче“ на Брендън Бехан (1958) дава хумористична, мрачна картина на живота в Борстал.