Монсеньор

Монсеньор , италиански монсеньор, почетна титла в Римокатолическата църква, носена от лица от църковен ранг и предполагаща отличие, дадено от папата, било във връзка с длъжност или просто титуляр. Всички, които носят титлата монсеньор, принадлежат към „папското семейство“ и имат право да присъстват в Капела Понтиция (когато папата тържествува тържествена литургия) и да участват във всички публични религиозни и социални тържества, носещи дрехите, съответстващи на техните съответните офиси. Екклесиастите, които имат право на титлата монсеньор, са (1) патриарси, архиепископи и епископи, към които се обръщат като „най-преподобни монсеньор“ (2) апостолски протонотари и домашни прелати, които са адресирани като „право преподобни монсеньор, ”И (3) частни камергери,които са адресирани като „много преподобни монсеньор“ и губят своята почетна титла при смъртта на папата.