Ултрамонтанизъм

Ултрамонтанизъм , (от средновековен латински ultramontanus, „отвъд планините“), в римокатолицизма, силен акцент върху папската власт и върху централизацията на църквата. Думата идентифицира онези северноевропейски членове на църквата, които редовно гледаха на юг отвъд Алпите (т.е. към папите на Рим) за насоки.

През периода на борба в църквата за обхвата на папските прерогативи - започвайки особено през XV век със съборното движение и продължавайки през следващите векове с нарастването на силния национализъм и богословския либерализъм - на ултрамонтанистите се противопоставят онези, като напр. галичаните, които искаха да ограничат папската власт. Партията Ултрамонтан триумфира през 1870 г. на първия Ватикански събор, когато догмата за папската непогрешимост беше определена като въпрос на римокатолическата вяра.