Гръцки календар

Гръцки календар , която и да е от различни системи за датиране, използвани от няколкото градове-държави по времето на класическа Гърция и се различават по имената на техните месеци и по време на началото на годината. Всеки от тези календари се опита да комбинира в една система лунната година от 12 цикъла на лунните фази, общо около 354 дни, и слънчевата година от около 365 дни. Като цяло, три допълнителни месеца се интеркалират във всеки период от осем слънчеви години. Тази практика, която беше достатъчна, за да поддържа календара приблизително в крак със сезоните, изглежда е била в сила още през 8 век пр.н.е. Месеците, всеки от които съдържаха или 30, или 29 дни, започваха с новолунието. Гръцкият календар, който е най-изучаван, атинският, обикновено започва годината си с първото новолуние след лятното слънцестоене.

Първа пълна отпечатана заглавна страница за Календариум („Календар”) от Региомонтан, 1476 г.Прочетете повече за тази тема Календар: Най-ранните източници ... естествените календари са характерни за гръцкото, както и за египетското отчитане на времето. В класическата епоха и по-късно месеците, наречени на ...