Пиронизъм

Пиронизмът , философия на скептицизма, произлизаща от Пир от Елида ( около 370 - около 272 г. пр. Н. Е.), Обикновено считан за основател на древния скептицизъм. Той определи като мъдреци тези, които преустановяват присъдата (практикуват epochē ) и не участват в спора относно възможността за определени знания. Той предложи неутралната позиция да се приемат нещата такива, каквито изглеждат, без допълнителен анализ. Пиронизмът оказва дълбоко влияние върху философската мисъл в Европа от 17-ти век с републикацията на скептичните произведения на Секст Емпирик, който е кодифицирал гръцкия скептицизъм за началото на 3 век от н. Е. И неговата сила отеква и до днес.

Сократ, римска стенопис, 1 век пр.н.е.  в музея в Ефес, Селчук, Турция.Прочетете повече за тази тема Скептицизъм: Древен скептицизъм ... форма на древен скептицизъм е бил пиронизмът , очевидно развит от медицинските скептици в Александрия. Започвайки с Енесидем ... Тази статия е последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.