Самадхи

Самадхи , (санскрит: „пълно самосъбиране“) в индийската религия, и по-специално в индуизма и будизма, най-високото състояние на психическа концентрация, което човек може да постигне, докато все още е свързан с тялото и което го обединява с най-висшата реалност. Самадхи е състояние на дълбоко и напълно поглъщащо съзерцание на Абсолюта, което е необезпокоявано от желание, гняв или друга мисъл или емоция, породени от его. Това е състояние на радостно спокойствие или дори на възторг и блаженство, при което човек поддържа пълната си психическа бдителност и острота. Самадхи се разглежда в индуизма и будизма като връх на всяка духовна и интелектуална дейност. Силата за постигане на самадхие предпоставка за постигане на освобождаване от цикъла на смъртта и прераждането (сансара). Следователно смъртта на човек с тази сила също се счита за самадхи . С по-нататъшно разширение мястото, където човек, за когото се смята, че е овластен, е кремиран, в съвремието се нарича също самадхи ; по този начин мястото на кремацията на Мохандас К. Ганди в Делхи е официално наречено Самадхи на Ганди.

самадхи Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Мат Стефон, помощник редактор.