Bunyip

Bunyip , в австралийския фолклор на аборигените, легендарно чудовище, за което се казва, че обитава тръстиковите блата и лагуните във вътрешността на Австралия. Амфибията е описана по различен начин с кръгла глава, удължена врата и тяло, наподобяващо това на вол, хипопотам или ламантина; някои сметки му придаваха човешка фигура. Предполага се, че бунипът е издавал бум или шумолене и е бил даден на поглъщане на човешка плячка, особено на жени и деца. Произходът на вярата вероятно се крие в рядката поява на укрити тюлени далеч нагоре по течението; предполагаемият вик на чудовището може да е този на горчивата блатна птица.