Архиепископ

Архиепископ, в християнската църква, епископ, който в допълнение към обикновената си епископска власт в собствената си епархия, обикновено има юрисдикция (но не превъзходство на реда) над останалите епископи на провинция. Функциите на архиепископ се развиват от функциите на митрополита, епископ, председателстващ редица епархии в провинция, въпреки че титлата архиепископ, когато се появява за първи път, не предполага никаква митрополитна юрисдикция. Изглежда, че е била въведена в източната църква през 4 век като почетна титла на някои епископи. В западната църква тя е била малко известна преди 7 век и не е станала обичайна, докато императорите от Каролинг не възродят правото на митрополитите да свикват провинциални синоди. Тогава митрополитите обикновено приемат титлата архиепископ, за да отбележат своето предимство пред останалите епископи.Трентският събор (1545–63) намалява правомощията на архиепископа, които са били доста обширни през европейското средновековие. В съвременната римокатолическа църква титлата се използва понякога и като почетна титла за някои епископи, които не са митрополити.

В православната и други църкви на Изток титлата архиепископ е много по-често срещана, отколкото на Запад, и тя е по-малко последователно свързана с митрополитските функции. В православната църква има автокефални архиепископи, които се нареждат между епископи и митрополити.

В протестантските църкви в континентална Европа титлата архиепископ се използва рядко. Той е запазен от лутеранския епископ на Упсала, който е митрополит на Швеция, и от лутеранския епископ на Турку във Финландия.

В Английската църква църковното правителство е разделено между двама архиепископи: архиепископът на Кентърбъри, който се нарича „примат на цяла Англия“ и митрополит на провинция Кентърбъри, и архиепископът на Йорк, който се нарича „приматът на Англия “и митрополит на Йорк. Вижте също столичен.